Osteopati

osteopati-fadeOsteopati er en av de eldste manuell-medisinske behandlingsformene. Utdannelsen ble etablert i 1892 av legen Andrew Taylor Still i USA. I USA har osteopati vært integrert i medisinutdannelsen siden 1973.

Osteopati bygger på fag som anatomi, fysiologi, patologi og biomekanikk.

Prinsippene i denne behandlingsformen er en helhetlig tenkemåte som integrerer hele kroppens organisme istedenfor de enkelte deler. Nedsatt funksjon i et av kroppens mange systemer kan manifestere seg i muskel- og skjelettsystemet. Osteopaten baserer seg på manuell undersøkelse og behandling og fokuserer på å se sammenhenger i hele kroppen og i personens omgivelser. Målet er at legge til rette for at alle kroppens normale funksjoner skal gjenopprettes.

Osteopaten vil ta seg god tid til å lytte og vil undersøke pasienten nøye. Områder som er smertefulle og oppleves som stive, kan være forbundet med problemer i andre områder. Osteopaten vil også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet.

Behandlingen er skånsom og egner seg for pasienter i alle aldre.

Hvilke plager kan en osteopat hjelpe deg med?
– ryggsmerter
– nakkesmerter
– hodepine
– leddsmerter
– pustebesvær
– stress
– belastningsskader og idrettsskader

Osteopaten behandler ikke sykdommer. I tilfeller der det er mistanke om at medisinsk behandling kan være nødvendig, vil osteopaten henvise deg videre.

IMG_3094Elise Øygard har en bachelorgrad i osteopati og er nå i sitt profesjonsår ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania. Utdannelsen er offentlig godkjent av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Hun er medlem av Norsk Osteopat Forbund, osteopati.org.